" Phòng GD&ĐT Vị Xuyên chúc các Thầy giáo, Cô giáo một năm học mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác."

Tài nguyên

liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hải Quỳnh 0915035115)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  "PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017"

  CV 84/PGD về hướng dẫn thực hiện miễn giảm HP năm học 2013 - 2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hải Quỳnh
  Ngày gửi: 10h:13' 30-07-2013
  Dung lượng: 13.4 KB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Số: 84 /PGD-KT
  Vị Xuyên , ngày 30 tháng 7 năm 2013
  
  V/v hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014
  
  
  Kính gửi:
  
  - Các trường mầm non.
  - Các trường THCS,TH&THCS.
  
  
  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 cụ thể như sau như sau:

  1. Các căn cứ để làm cơ sở thực hiện:
  Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;
  - Nghị quyết số 24/2011 /NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ngày 15/7/2011 về Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 – 2015.

  2. Tổ chức thực hiện:
  - Các trường báo cáo theo biểu thống kê mẫu số 1 về phòng GD&ĐT trước 3/8/2013 để kịp thời báo cáo Sở GD&ĐT; đơn vị không báo cáo coi như không có đối tượng hưởng gửi 1 bản mềm theo địa chỉ: tvtbvixuyen.vixuyen@hagiang.edu.vn và 01 bản có dấu về phòng GD&ĐT ( đồng chí Thái – CB TV TB nhận).
  - Các trường Báo cáo số lượng danh sách học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2013-2014 (theo mẫu biểu 2 đính kèm); Tổng hợp danh sách học sinh thuộc diện miễn, giảm học phí (theo mẫu biểu 3 đính kèm) kèm theo chứng từ có liên quan (đơn xin miễn giảm học phí, giấy xác nhận, …) được sắp xếp theo thứ tự của danh sách nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Sơn –KT ) để tổng hợp chậm nhất đến ngày 14/9/2013 (Lịch duyệt cụ thể các trường theo dõi trên Web phòng GD, mẫu trong hòm thư các trường).
  - Đối với chính sách cấp bù học phí miễn giảm năm học 2013 – 2014; sẽ thực hiện khi có hướng dẫn của trung ương.

  Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét./.

  Nơi nhận:
  -Như trên;
  -LĐ PGD&ĐT;
  -Lưu:VP, Đ/c Sơn KT
  KT. TRƯỞNG PHÒNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  Nguyễn Hải Quỳnh

  
  

  Biểu 2
  TRƯỜNG ……………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TỔNG HỢP CẤP BÙ HỌC PHÍ CHO GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014

  TT
  Đơn vị
  Số lớp
  Tổng số HS
  Mức thu học phí theo qui định
  Số HS thuộc diện miễn học phí
  Số HS thuộc diện giảm học phí
  Kinh phí miễn, giảm
  Dự toán thu học phí trong năm học của đơn vị
  Ghi chú
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng cộng
  Tổng kinh phí miễn/năm
  Tổng kinh phí giảm/năm
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8=9+10
  9
  10
  11
  12
  
  A
  MẦM NON
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Mẫu giáo
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  B
  KHỐI THCS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Người lập biểu
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓