" Phòng GD&ĐT Vị Xuyên chúc các Thầy giáo, Cô giáo một năm học mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác."

Tài nguyên

liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hải Quỳnh 0915035115)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  "PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017"
  Gốc > Tin tức tổng hợp > Giới thiệu chung >

  Thông báo Phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo và cán bộ văn phòng Phòng Giáo dục& Đào tạo năm 2014

  - Căn cứ các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  - Căn cứ vào tình hình thực mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên trong ngành và địa bàn.

  - Căn cứ vào Kết luận cuộc họp ngày 09 tháng 12 năm 2013 của cơ quan văn phòng Phòng giáo dục & đào tạo, thống nhất phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị như sau:

  A. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BAN LÃNH ĐẠO

  I. Phân công công tác:

  1. Đồng chí: Lê Thị Tuyết Vân: Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo

  - Trực tiếp chỉ đạo chung các hoạt động của ngành, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Sở Giáo dục - Đào tạo về công tác của ngành trên địa bàn huyện.

  - Trực tiếp chỉ đạo và chủ trì việc tổ chức, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của huyện, của tỉnh và của ngành GD-ĐT.

  - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

  + Công tác xây dựng kế hoạch của ngành, chiến lược phát triển GD-ĐT của huyện, tỉnh trước mắt và lâu dài.

  + Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ.

  + Công tác thanh tra, tài vụ, một số dự án giáo dục của ngành trong huyện.

  + Công tác thi đua khen thưởng - Kỷ luật.

  + Công tác tuyển sinh, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

  + Công tác xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị trường học.

  + Công tác Khuyến học, chữ thập đỏ

  + Công tác xây dựng nông thôn mới.

  + Phụ trách xã Ngọc Minh (cá nhân và cơ quan)

  + Là chủ tài khoản

  2. Đồng chí: Nguyễn Hải Quỳnh: Phó trưởng phòng GD&ĐT.

   Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về công tác được phân công. Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác sau:

  + Phụ trách chung công tác chuyên môn 3 bậc học

  +Trực tiếp phụ trách công tác giáo dục bậc THCS, GDTX,

  + Công tác kiểm định chất lượng GD

  + Công tác giáo dục thể chất, quốc phòng, dân quân tự vệ công tác phòng chống các tệ nạn XH

  + Công tác văn nghệ thể dục, thể thao.

  + Công tác trang thiết bị, thí nghiệm, thư viện trường học

  + Hướng nghiệp dạy nghề.

  + Công tác phổ cập giáo dục, các trung tâm học tập cộng đồng.

  + Phụ trách công tác khác khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

  4. Đ/c Lê Thị Thanh Huyền: Phó Trưởng phòng - Chủ tịch công đoàn GDVX.

  + Phụ trách công tác công đoàn

  + Trực tiếp phụ trách công tác giáo dục bậc tiểu học, mầm non

  + Công tác nữ công, bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em.

  + Công tác xoá đói giảm nghèo trong ngành giáo dục.

  + Công tác Đoàn, Đội trường học.

  + Công tác xã hội hoá giáo dục.

  + Công tác giáo dục dân tộc, HS Bán trú dân nuôi.

  + Công tác bảo hiểm y tế học sinh, y tế học đường.

  + Phụ trách công tác thanh tra GD.

  + Phụ trách văn phòng Phòng giáo dục& đào tạo.

  + Phụ trách công tác khác khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

  II. Cơ chế lãnh đạo:

  1. Phòng giáo dục và đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục trong phạm vi toàn huyện. chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBND huyện, chịu sự kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD-ĐT.

  2. Phòng giáo dục và đào tạo làm việc theo chế độ thủ trưởng, Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT gồm có Trưởng phòng và các phó Trưởng phòng, cơ chế lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

  3. Trưởng phòng GD&ĐT là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Sở giáo dục và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình phụ trách.

  - Các phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về các nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng đi công tác, Trưởng phòng uỷ quyền cho một trong các phó Trưởng phòng giải quyết công tác của phòng. Khi Trưởng phòng về cơ quan, phó Trưởng phòng được uỷ quyền có trách nhiệm báo cáo lại công việc được giao đã giải quyết và phải chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cấp trên về những công việc đã giải quyết.

  4. Các phó Trưởng phòng chủ động giải quyết các công việc được phân công, được trưởng phòng uỷ quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực mình phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và cấp trên về những văn bản đã ký. Nêú có vấn đề liên quan đến các phó Trưởng phòng khác phụ trách thì các phó Trưởng phòng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp không thống nhất được hoặc quá quyền hạn thì báo cáo Trưởng phòng giải quyết.

  5. Hàng tuần, các phó Trưởng phòng báo cáo tình hình thực hiện và tổ chức triển khai các lĩnh vực công tác được phân công với Trưởng phòng

  - Các phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền dự các phiên họp của huyện, Sở giáo dục, của các ngành để tiếp thu các nội dung, kết thúc cuộc họp phải báo cáo lại nội dung cuộc họp với Trưởng phòng.

  B. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁN BỘ VĂN PHÒNG.

  1. Đồng chí: Mai Công Thủơ: Chuyên ngành đào tạo ĐH Toán. Phụ trách chung công tác chuyên môn bậc THCS.

  - Đề xuất, tham mưu với ban lãnh đạo những nội dung chuyên môn bậc THCS, thanh tra chuyên môn bậc THCS.

  - Tổng hợp, soạn thảo các văn bản, biểu mẫu báo cáo, các văn bản chỉ đạo chuyên môn bậc THCS, các văn bản, biểu mẫu báo cáo về công tác thanh tra.

  - Phụ trách công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.

  - Phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia bậc THCS.

  - Tham mưu với Ban lãnh đạo về việc sắp xếp, đề bạt cán bộ quản lý THCS.

  - Phụ trách CM môn toán, công nghệ bậc THCS, dạy học tự chọn.

  - Phụ trách các lớp chất lượng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi

  - Phụ trách công tác văn nghệ, thể dục thể thao.

  -Tổng hợp và viết các báo cáo chung của Phòng GD&ĐT về công tác chuyên môn, công tác thanh tra.

  - Theo dừi bảng điểm, cấp phát văn bằng chứng chỉ

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  2. Đồng chí Trần Thị Minh Tâm: Chuyên ngành đào tạo cử nhân tiếng Anh.

  Trực tiếp phụ trách công việc sau:

  - Quản lý và theo dõi hồ sơ cán bộ giáo viên, CCVC toàn ngành. Theo dõi CBGV hợp đồng, tuyển dụng, chuyển đến, chuyển đi, giáo viên nghỉ chế độ thai sản, ốm dài ngày, CBGV nghỉ hưu, nghỉ thôi việc

  - Tham mưu với ban lãnh đạo công tác điều động, luân chuyển, đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý; luân chuyển, điều động giáo viên các bậc học.

  - Thông báo các văn bản về công tác tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh. Các loại đơn xin đi học, chuyển vùng, nghỉ chế độ. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

  - Tổng hợp, theo dõi hồ sơ CBGV bị kỉ luật.

  - Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở giữ liệu công chức ngành giáo dục Vị Xuyên. Nhập bổ sung thông tin của cán bộ GV thường xuyên, kịp thời.

  - Theo dõi số liệu về công tác TCCB, làm báo cáo số liệu lớp, học sinh, lớp ghép theo phân công nhiệm vụ của các trường, tham mưu với lãnh đạo về biên chế lớp học, làm báo cáo giao ban tháng, thông báo kết luận hội nghị giao ban tháng của Trưởng phòng. Nhận và kiểm tra, trình lãnh đạo về phân công nhiệm vụ các trường.

  - Phụ trách chuyên môn môn Tiếng Anh bậc TH và THCS.

  - Làm thư ký và công tác tổ chức các hội nghị giao ban, sơ, tổng kết năm học và các chương trình, hội nghị của Phòng GD&ĐT.

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  3. Đồng chí Đồng Thị Sơn:  Trình độ CM: Đại học kế toán

  Công việc được giao: Thực hiện nhiệm vụ của kế toán đơn vị theo đúng luật Ngân sách. Ngoài nhiệm vụ kế toán đơn vị, thực hiện các nhiệm vụ sau:

  -Theo dừi việc giao ngõn sỏch, kinh phớ của cỏc trường trực thuộc phũng.

  - Bảo quản, ghi, lưu giữ cập nhập thông tin trong sổ BHXH cán bộ CCVC văn phòng.

  - Theo dõi Bảo hiểm xã hội và dưỡng sức.

  - Dự án giáo dục tiểu học, Dự án THCS, dự án phổ cập GD...

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  4. Đồng chí: Bùi Văn Giang: Phó chủ tịch CĐ (CB chuyên trách công đoàn)

  - Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chức năng theo lĩnh vực được phân công phụ trách về công tác công đoàn,

  - Trực tiếp theo dõi về công tác thi đua khen thưởng của ngành.

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan.

  5. Đồng chí: Lê Thị Thanh Huyền: Chuyên ngành đào tạo Đại học Mầm non. Phụ trách chung chuyên môn ngành học mầm non.

  -  Đề xuất, tham mưu với ban lãnh đạo những nội dung chuyên môn ngành học mầm non, thanh tra chuyên môn.  Duyệt các chế độ chính cho học sinh bậc học mầm non, theo dừi việc tiếp nhận, sử dụng, bảo quản trang thiết bị dạy học của cỏc đơn vị trường học.

  - Tổng hợp, soạn thảo các văn bản chỉ đạo chuyên môn, các báo cáo thuộc ngành học MN. Phụ trách công tác kiểm định, XD trường chuẩn Quốc gia bậc học MN.

  - Tham mưu với Ban lãnh đạo về việc sắp xếp, đề bạt cán bộ quản lý MN.

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  6. Đồng chí Lê Thị Cần: Chuyên ngành đào tạo Đại học tiểu học.

   Phụ trách chung chuyên môn bậc Tiểu học.

  -  Đề xuất, tham mưu với Ban lãnh đạo những nội dung chuyên môn bậc tiểu học, thanh tra, kiểm tra, theo dừi việc thực hiện chuyên môn bậc tiểu học.

  - Tổng hợp, soạn thảo các văn bản, biểu mẫu báo cáo, các văn bản chỉ đạo chuyên môn bậc tiểu học.

  - Tham mưu với Ban lãnh đạo về việc sắp xếp, đề bạt cán bộ quản lý Tiểu học.

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  7. Đồng chí Hoàng Quốc Điệp: Chuyên ngành đào tạo Đại học Tiểu học:

  Phụ trách TTHTCĐ, tham mưu công tác BCĐ XDXHHT, công tác xó hội húa giỏo dục. phối hợp trong công tác PCGDTH - CMC.

   Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

  8. Đồng chí: Phạm Hồng Thái: Chuyên ngành đào tạo CĐ toán lý – Cán bộ trưng tập.

   Nhiệm vụ được giao:

  - Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát trang thiết bị giáo dục cho các trường học.

  - Theo dõi, giám sát, việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học các bậc học.

  - Theo dõi, tổng hợp CSVC hiện có, nhu cầu xây dựng CSVC các trường học.

  - Là thanh tra viên kiêm nhiệm bậc THCS  Phụ trách môn Lý, Tin THCS

  - Theo dõi mạng Internet, kiểm tra hộp thư điện tử của phòng GD&ĐT

  - Phụ trách công tác hồ sơ điện tử các trường, công tác xây dựng nông thôn mới

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  9. Đồng chí: Tăng Xuân Đức:  Chuyên ngành đào tạo Đại học TH – Cán bộ trưng tập.

  Nhiệm vụ được giao:

  - Xây dựng và triển khai kế hoạch dự án AAV hàng năm.

  - Theo dõi tổng họp số liệu báo các thông kê bậc tiểu học.

  - Phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc Tiểu học.

  - Phụ trách công tác bán trú bậc tiểu học, phụ trách công tác Đoàn đội trường học.

  - Phối hợp cùng bộ phận thống kê – kế hoạch xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của ngành.

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  10. Đồng chí Lục Mạnh Cường: Chuyên ngành ĐT CĐ Địa - Sinh – Cán bộ trung tập.

  Nhiệm vụ được giao:

  - Thanh tra chuyên môn bậc THCS. Phụ trách môn Địa - Sinh bậc THCS

  - Tổng hợp số liệu báo cáo chung về chuyên môn ba bậc học

  - Phụ trách công tác giáo dục dân tộc, bán trú dân nuôi, công tác y tế học đường.

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  11. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà: Chuyên ngành đào tạo Đại học TDTT- Cán bộ trung tập.

  - Phụ trách chung công tác phổ cập giáo dục. Trực tiếp phụ trách công tác PCGDTH, CMC, PCGDTHĐĐT

  - Phụ trách công tác kiểm định cơ sở GD bậc Tiểu học

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  12. Đ/c Lê Văn Tuấn: Chuyên ngành đào tạo: Đại học Hoá. – Cán bộ trưng tập

   Nhiệm vụ được giao:

  - Đề xuất, tham mưu về công tác CM bậc THCS, thanh tra chuyên môn bậc THCS.

  - Trực tiếp phụ trách chuyên môn môn Hoá - Sinh bậc THCS

  - Phụ trách công tác phổ cập bậc THCS, công tác an ninh Quốc phòng

  - Phụ trách chung phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" . Phụ trách công tác hướng nghiệp dạy nghề.

  - Tham gia các công tác khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

  13. Đồng chí Phan Thị Hải Lý: Chuyên ngành đào tạo: Đại học mầm non

  - Phối hợp cùng đồng chí Hà phụ trách chung công tác phổ cập giáo dục và trực tiếp phụ trách công tác phổ cập MN cho trẻ 5 tuổi.

  - Phối hợp cùng đồng chí Huyền phụ trách chuyên môn bậc học mầm non.

  - Theo dõi và duyệt cỏc chế độ chính sách cho trẻ 3, 4, 5 tuổi

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được Ban lãnh đạo giao.

  14. Đồng chí Nguyễn Thu Giang: CB trưng tập giúp việc tại bộ phận TCCB.

  - Theo dõi tổng hợp xét nâng lương từng quí, xét thâm niên cán bộ gv toàn ngành.

  - Tham gia các công tác khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

  15. Đồng chí Phạm Trung Quản: CB trưng tập

  - Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng

  - Phụ trách công tác Thống kê - kế hoạch của Ngành

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BLĐ giao.

  16. Đồng chí: Nguyễn Thị Dụng: Thủ kho, thủ quĩ

  - Bảo quản tốt tài sản và các hồ sơ được giao.

  - Giao dịch rút, vận chuyển, bảo quản tiền.

  - Thu và nộp các loại quĩ xã hội theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

  - Phối hợp với tài vụ, trực tiếp  mua sắm tất cả các loại văn phòng phẩm phục vụ cho các hoạt động chuyên môn của đơn vị, lập sổ theo dõi ghi chép số lượng văn phòng phẩm được sử dụng hàng tháng, việc mua và cấp phát văn phòng phẩm cho các bộ phận.

  - Vệ sinh tầng 2 nhà 2 tầng,

  - Thực hiện nhiệm vụ kế toán công đoàn ngành.

  - Tham gia các hoạt động khác của đơn vị khi được lãnh đạo phòng giao.

  17. Đồng chí: Đinh Gia Chinh:  Chuyên ngành đào tạo Lái xe ( HĐ theo NĐ 68)

   Nhiệm vụ được giao: Lái xe cơ quan và phụ trách công tác văn thư lưu trữ

  - Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi làm nhiệm vụ.

  - Có ý thức, trách nhiệm giữ gìn và bảo quản xe ô tô.

  - Bảo quản và sử dụng máy phô tô, máy phách  nhận và gửi, lưu trữ  công văn đi, đến theo đúng nguyên tắc văn thư lưu trữ.

  - Quản lý con dấu, giấy giới thiệu, giấy đi đường, sao in tài liệu của cơ quan kịp thời.

  - Trực điện thoại cơ quan, tổ chức đón tiếp cán bộ và nhân dân đến liên hệ công tác..

  - Tham gia các hoạt động khác của cơ quan khi được lãnh đạo phòng giao.

  18. Đồng chí: Nông Văn Hanh: Bảo vệ cơ quan ( CB Hợp đồng).

  Nhiệm vụ được giao:  Bảo vệ cơ quan.

  - Bảo vệ cơ quan 24/24 giờ, bảo vệ tài sản cơ quan, thực hiện tốt nội qui bảo vệ cơ quan. Kê, sắp xếp hội trường, trang trí khánh tiết, phụ trách tăng âm, loa đài hội trường khi tổ chức họp, hội nghị. Vệ sinh sân cơ quan, nhà xe, khu vực cổng cơ quan, WC khu vực phía sau cơ quan. Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong cơ quan.

  - Tham gia một số nhiệm vụ khác khi được BLĐ giao.

  III. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC:

  - Mọi thành viên trong cơ quan làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm điều hành chung công việc của cơ quan, các Phó Trưởng phòng và cán bộ trong từng bộ phận căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo từng tuần, tháng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

  - Hàng tuần thực hiện giao ban vào sáng thứ hai đầu tuần để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của tuần trước và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trong tuần tiếp theo.

  - Cuối tháng, trước khi họp chi bộ và họp cơ quan hai ngày, các bộ phận căn cứ nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả công tác tháng trước và phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo cho Trưởng phòng.

  - Mỗi cán bộ trong văn phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt tinh thần phê và tự phê, có trách nhiệm xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  - Cuối mỗi tháng, quí và cuối năm căn cứ nhiệm vụ được giao, các bộ phận của cơ quan bình xét thi đua cho từng đồng chí trong đơn vị đảm bảo khách quan, công bằng, động viên, khuyến khích kịp thời các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phê bình, nhắc nhở kịp thời những đồng chí chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          

          Trên đây là phân công nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của cán bộ văn phòng Phòng GD&ĐT năm 2014. Mỗi cán bộ, CCVC văn phòng có trách nhiệm thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ trên./.

                                                             Phòng GD&ĐT


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hải Quỳnh @ 10:04 10/12/2013
  Số lượt xem: 2137
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến