" Phòng GD&ĐT Vị Xuyên chúc các Thầy giáo, Cô giáo một năm học mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác."

Tài nguyên

liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Hải Quỳnh 0915035115)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  "PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP - QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2016 - 2017"
  Gốc > Thực hiện nghị quyết ĐH Đảng các cấp >

  Kết quả và những kinh nghiệm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở huyện Vị Xuyên

  Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, trong những qua Đảng bộ huyện luôn quan tâm trú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chính vì vậy công tác xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống chính trị ổn định; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mọi mặt của địa phương. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra.
  Đồng chí: Vi Hữu cầu - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện Uỷ, Đồng chí Lương Văn Đoàn - Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện tại đại hôi Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự huyện.

  Đồng chí: Vi Hữu cầu - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện Uỷ, Đồng chí Lương Văn Đoàn - Phó bí thư, chủ tịch UBND huyện tại đại hôi Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự huyện.

  Nhiệm kỳ qua, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đã được Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc đến từng Chi bộ và Đảng viên, gắn với việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 88 Tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tăng 05 tổ chức so với năm 2010; 413 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tăng 32 Chi bộ so với năm 2010; kết nạp mới trên 1.400 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên toàn huyện lên 6.738 Đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng Đảng viên được nâng lên. Qua phân loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm, có gần 98% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có TCCSĐ yếu kém; Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,4%, trong đó Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 83,7%. Bên cạnh đó, công tác cán bộ đã được các cấp ủy Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ, đã cử gần 900 cán bộ, Đảng viên đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng được 110 tổ chức Đảng và 356 Đảng viên; Kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 17 tổ chức và 26 Đảng viên; Giám sát theo chuyên đề 53 tổ chức Đảng; Thi hành kỷ luật 59 Đảng viên, trong đó: Khiển trách 25, cảnh cáo 21, cách chức 04 và khai trừ 09. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Chỉ thị 03 – CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị T.Ư4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hà giang, luôn  được Đảng bộ huyện Vị Xuyên nghiêm túc triển khai thực hiện.

  Trong công tác xây dựng Chính quyền, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn. Chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, việc bố trí thời gian, địa điểm tiếp xúc thích hợp, tỷ lệ trả lời trực tiếp các ý kiến cử tri ngày càng cao. Lãnh đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Chất lượng Đại biểu HĐND các cấp được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền đảm bảo tính nghiêm túc theo quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước; Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính, hoàn thiện quy chế làm việc của UBND các cấp, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, rà soát chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn. Hoạt động của các cơ quan nhà nước được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “ Một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn, qua đó đổi mới tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức phục vụ nhân dân. 
   
  Để đạt được những kết quả trên, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu như: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
  lý Nhà nước của chính quyền các cấp; Thường xuyên quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong các cấp ủy, trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong chỉ đạo điều hành phải sâu sát, kiên quyết, cụ thể, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện…
  Có thể nói, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ số hộ khá, giàu ngày càng tăng, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cơ sở hạ tầng ngày một hoàn thiện; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn được thay đổi rõ nét. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm, lãnh, chỉ đạo thực tiễn của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở chuyển biến theo hướng tích cực... sẽ tạo nền tảng vững chắc cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong nhiệm kỳ tiếp theo ./.

   

  Tác giả bài viết: Thu Liễu ( Đài TT-TH Vị Xuyên)


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hải Quỳnh @ 09:31 09/06/2015
  Số lượt xem: 202
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến